Veškerá komunikace s koncovým zákazníkem - spotřebitelem by měla být vždy vedena výhradně přes původního prodejce.
V současné době tedy se společností CYKLOŠVEC, s.r.o.
 

Jedná- li se o elektrokolo starší, které bylo zakoupeno ještě přímo u bývalých prodejců e-totem, je žádoucí při nutném servisu postupovat podle níže uvedených instrukcí.

1) Zákazník předá elektrokolo v kompletním stavu včetně klíčku, baterie, nabíječky a záručního listu prodejci, u kterého elektrokolo zakoupil.
2) Sběrné místo servisu převezme i elektrokolo, které u něho nebylo zakoupeno za předpokladu, že bude vybaveno platným záručním listem s potvrzenou garanční prohlídkou a dokladem o koupi.

1. záruční prohlídku poskytuje                  - pouze prodejce, který kolo prodal a je již v ceně kola
                                                             - Servisní středisko TOTEM za úplatu.

 3) Prodejce vyplní se zákazníkem Servisní objednávku (viz Příloha) ve dvou výtiscích. 1x jej podepsaný vloží do kartonu s kolem a druhé vyhotovení předá zákazníkovi jako potvrzení o převzetí elektrokola.

 4) Prodejce zabalí elektrokolo do kartonu.

 5) Sběrné místo zabalí elektrokolo do velkého kartonu, který poskytne TOTEM BIKES. Tento karton umožňuje vložení elektrokola s pootočenými řídítky a se sundanými pedály.  Prodejce se statutem Sběrné místo by měl mít tento karton trvale k dispozici na provozovně.

6) Prodejce nebo sběrné místo sdělí TOTEM BIKES prostřednictvím e-mailu (info@totembikes.cz) datum, kdy je možné vyzvednout zabalené elektrokolo společností Toptrans na provozovně prodejce.

7) Po vyřízení servisu bude reklamované zboží doručeno zpět na provozovnu prodejce nebo sběrné místo. Ten zásilku zkontroluje, vybalí a uvede do provozního stavu. Poté jej předá i s potvrzením zákazníkovi.

Servisní objednávka je k dispozici níže.

 

Soubory ke stažení: